Jaký je postup v případě nespotřebovaných prostředků poskytnutých MZ?

Nespotřebované prostředky z daného kalendářního roku, pokud nejsou převedeny do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) oprávněnými subjekty, může příjemce nebo další účastník použít v dalších letech řešení projektu v souladu se schváleným Návrhem projektu, tedy ke stejnému účelu, ke kterému byly schváleny poskytovatelem (NÚUP). Pro čerpání nespotřebovaných prostředků platí stejná pravidla, která stanovuje ZD (přesun mezi položkami nad limit „100 tis. Kč/rok/projekt“ je nutné požádat o schválení změny).

 

Pokud příjemce (i za dalšího účastníka) nebude mít zájem na využívání nespotřebovaných prostředků v dalších letech řešení projektu, informuje o tom poskytovatele a nespotřebované prostředky vrátí do státního rozpočtu dle pokynu poskytovatele a to:

 

– příjemce, který je organizační složkou státu nebo územně samosprávného celku, vrací nespotřebovanou účelovou podporu na příjmový účet svého zřizovatele;

– ostatní příjemci vrací nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528-001/0710