Jaký úvazek je požadován v rámci vyplňování návrhu projektu či dílčí/závěrečné zprávy?

Úvazek uvádějte evidenční (nikoliv přepočtený).