Jaký věk může mít řešitelský tým v projektu podaného v rámci Podprogramu 2 (podpora rozvoje mladých výzkumníků)?

Navrhovatel, spolunavrhovatelé a všichni odborní spolupracovníci musí mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 35 let. Je povolena pouze jedna výjimka za daný tým, jeden člen daného týmu tj. odborný spolupracovník může mít věk v roce vyhlášení soutěže max. 45 let.

Navrhovatel je osoba zodpovědná uchazeči za řešení projektu.
Spolunavrhovatel je osoba zodpovědná spoluuchazeči za dílčí řešení projektu.
Odborný spolupracovník je jmenovitý člen řešitelského týmu se stanoveným úvazkem a mzdou či je přijat na dohodu, který není označen jako technický, administrativní či pomocný pracovník. Musí mít vyplněno jméno, příjmení a datum narození.