Je možné do části „Související projekty“ celková výše podpory pro uchazeče nebo spoluuchazeče uvést pouze tu část z celkové částky, která připadá na daného řešitele, aby tímto nebyl znevýhodněn?

V části „Související projekty“ se v souladu se ZD uvádí výše podpory využívaná pracovištěm navrhovatele (resp. spolunavrhovatele) pro řešení části projektu, za kterou je pracoviště navrhovatele (spolunavrhovatele) zodpovědné.