Je možné zaplatit konferenční poplatek na konci roku i když samotná konference se uskuteční až následující rok?

Tyto náklady mohou být uznány pouze v případě časového rozlišení. V rámci čerpání běžného roku (na konci), nemohou být uznány, jelikož nelze z účelové podpory daného roku hradit výdaje příštích období (následující rok).

Výjimkou by mohl být případ, kdy byl konferenční poplatek zaplacen na konci roku přímo účastníkem a k zaúčtování do nákladů projektu by došlo až v rámci cestovního příkazu a vyúčtování cesty. V tomto případě by bylo vhodné přiložit (k ostatním dokladům) výpis z účtu a čestné prohlášení účastníka, že dané položky zaplatil.