Je nutné při plánování ostatních osobních nákladů (OON) uvádět osoby jmenovitě?

Při plánování ostatních osobních nákladů se nemusí uvádět osoby jmenovitě. Pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.

Vyjma odborného člena týmu, který je jmenovitě uveden v návrhu projektu.