Jsou náklady na publikování v Open Access uznatelné z účelové podpory?

Ano, náklady na publikování v Open Access a obdobné náklady jsou uznatelné vč. publikačních poplatků (APC – Article procesing chargé).