Kde naleznu další informace o klinickém hodnocení léků či klinické zkoušce?

S dotazem se můžete obrátit na CZECRIN https://czecrin.cz/ (CZECRIN Access Manager: MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D.; ), se kterým AZV ČR, se souhlasem poskytovatele, podepsala memorandum o spolupráci (https://www.azvcr.cz/azv-cr-a-czecrin-uzavrely-memorandum-o-spolupraci/).

Dále pak na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/ (např. klinické hodnocení léčiv https://www.sukl.cz/leciva/obecne-informace-2, klinické zkoušky https://www.niszp.cz/index.php/cs/kontakt) příp. http://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků) http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_01_01.pdf, http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_02_01.pdf.