AZV ČR a CZECRIN uzavřely memorandum o spolupráci

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR a výzkumná infrastruktura CZECRIN – Czech
Clinical Research Infrastructure Network – uzavřely 3. dubna 2023 memorandum o
spolupráci. CZECRIN je český uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu ECRIN-ERIC
a její hostitelskou institucí je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. CZECRIN poskytuje
podporu pro realizaci nekomerčních klinických studí a přispívá k zapojení akademických
institucí do mezinárodních projektů klinického výzkumu.

„Naším společným přáním je rozvíjet vzájemné vztahy a usilovat o získávání, výměnu i
prohlubování zkušeností zejména s ohledem na výzkum a vývoj v oblasti nekomerčních
klinických hodnocení humánních léčiv a klinických zkoušek zdravotnických prostředků,“
uvedl prof. Ondřej Slabý, předseda AZV ČR, s tím, že tyto nekomerční klinické studie mohou
být součástí grantových aplikací předkládaných v rámci výzev vyhlašovaných agenturou.
Obě instituce mj. deklarovaly svůj zájem podílet se na rozvoji nekomerčních klinických studií
ve všech fázích, aby byla ČR schopna svým aplikovaným výzkumem optimalizovat klinickou
praxi s přímým dopadem na zlepšení péče o pacienty. Jedním z cílů je také umožnit
spolupráci v oblasti vzdělávání lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků a
postgraduálních studentů, a to v tématech týkajících se především metodologie klinických
studií s přesahem do farmaceutické medicíny.