Kde naleznu další informace o klinickém hodnocení léků?

Můžete se dotazem obrátit na SÚKL (odd. klinického hodnocení léčiv MUDr. Alice Němcová) či na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/ příp. http://www.olecich.cz/, zde naleznete Informační listy SÚKL (např. o klinickém hodnocení léků)
http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_14946_SUKL_Infolisty_2015_01_01.pdf,
http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/03550_15123_SUKL_Infolisty_2015_02_01.pdf a
http://azvcr.cz/aktuality/informace-pro-uchazece-o-ucelovou-podporu-akademicka-klinicka-hodnoceni-resena-v-ramci.