Lze žádat o úhradu letenky pro zahraničního spolupracovníka?

Ano, ale pouze za předpokladu, že je zaměstnancem spolu/příjemce, resp. spolu/uchazeče (dohoda, úvazek).

Pokud daná osoba nefiguruje v projektu, není zaměstnancem, ale spolupráce s tímto zahraničním spolupracovníkem na projektu je doložená, lze příp. náhradu uhradit ze služeb. Tato náhrada nesmí překročit denní sazbu cestovného dle sazeb per diems (volně k dispozici např. Current EU Per Diem Rates and more… – Current per diem rates for Current EU Per Diem Rates and more… – per-diems.info).