Mohou být do soutěže podávány projekty spočívající v klinickém hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků?

Do soutěže je možné podávat projekty, které spočívají ve výzkumu vlastností nebo výzkumu nových forem aplikace již registrovaných léčivých přípravků, tzv. nízkointervenční a klastrové studie. Zadavatelem klinického hodnocení musí být vždy uchazeč, resp. budoucí příjemce (v tomto případě musí být uchazečem zdravotnické zařízení). Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Do soutěže není možné podávat návrhy projektů, které spočívají v klinickém hodnocení léčiv dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zdravotnických prostředků dle zák. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou registrovány nebo které by vyžadovaly změnu registrace včetně změnového řízení (tzn. změnu léčivé látky, formy podání, síly, velikosti balení, použití schváleného zdravotnického prostředku jinak, než jak je deklarován výrobcem, apod.).