Mohu být navrhovatelem i bez Ph.D. či jeho ekvivalentu?

Ne. V rámci Podprogramu 1 může být navrhovatelem jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent. V rámci Podprogramu 2 může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhla věku nejvýše 35 let a má akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Ekvivalent je např. CSc., DrSc., Dr., DSc. apod.