Mohu do VES podat libovolný počet projektů?

Ne, táž fyzická osoba může v této veřejné soutěži (soutěž zahrnuje oba podprogramy) vystupovat pouze u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho návrhu projektu jako spolunavrhovatel.

  1. příklad: podám projekt v rámci Podprogramu 1 jako navrhovatel a v Podprogramu 2 jako spolunavrhovatel,
  2. příklad: podám dva projekty v Podprogramu 1 v prvním projektu jako navrhovatel a v druhém projektu jako spolunavrhovatel atd.

Role člena týmu či dalšího účastníka projektu není omezena počtem projektů.

U spolu/navrhovatele (spolu/řešitele) musí být dodržen minimální úvazek ve výši 0,2, u všech osob nesmí celkový úvazek překročit 1,00 příp. max výši mimořádné odměny 100 tis. Kč/rok za všechny řešené projety. U řešených projektů (VES 2016 – VES 2020) byl limitován také úvazek odborného spolupracovníka, a to v min. výši 0,1.