Mohu přiložit sken žádosti o stanovisko SÚKLu, tak jak tomu bylo v minulých soutěžích?

Ne, musí již být přiloženo Rozhodnutí povolení či ohlášení SÚKL. V případě, že se nejedná o klinické hodnocení může být přiloženo stanovisko SÚKL, že se nejedná o klinické hodnocení a čestné prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL.