Musím data zpřístupnit vždycky či existují nějaké výjimky?

Příjemce příp. spolupříjemce není povinen zpřístupnit výzkumná data v případě:

  • výzkumných dat, chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti tzn. práva na ochranu duševního vlastnictví,
  • práva na ochranu obchodního tajemství, příp. další oprávněné zájmy spolu/příjemce (např. obchodní využití),
  • bezpečnosti státu,
  • by došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů,
  • odmítnout poskytnutí výzkumných dat je také možné dle zák. 130/2002 Sb. v případě, kdy výzkum nebo vývoj nebyl plně financován z veřejných prostředků (pokud není povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.).