Nastupuji na mateřskou/rodičovskou dovolenou a jsem řešitelkou/em projektu, jak mám postupovat?

V rámci řešení projektů umožňujeme změnu řešitele/lky po dobu mateřské a rodičovské dovolené tedy např. jen na dobu určitou „od-do“ (v praxi se často mění spolu/řešitel/ka pouze na dobu trvání mateřské dovolené). Jelikož podporujeme aplikovaný výzkum, kde se jednotlivé soutěže vždy vypisují pod Programem, který je časově omezen, není u nás možné přerušení projektu.

Taktéž je možné požádat o zkrácení úvazku řešitele/ky (v rámci řešitelského týmu, pak bez žádosti o schválení změny) z důvodu rodičovských povinností, péče o závislého člena rodiny či obdobných důvodů. Lze příp. také požádat o prodloužení doby řešení projektu (bez nároku na další účelovou podporu, avšak i do prodlouženého roku řešení lze převést nespotřebované prostředky v rámci FÚUP a NÚUP).

Návrat do zaměstnání, vč. případného souběhu s čerpáním mateřské či rodičovské dovolené, musí být v souladu se Zákoníkem práce a jinými pracovněprávními předpisy (např. přivýdělek při mateřské dovolené u stejného zaměstnavatele, u kterého je čerpána mateřská dovolená, musí být založen na odlišném pracovněprávním vztahu a nesmí se jednat o shodný druh činnosti jako v původním pracovním poměru, tedy stejný druh práce dle § 34b odst. 2. zákoníku práce)