V jakém poměru má být základní a aplikovaný výzkum?

Podíl základního výzkumu může tvořit maximálně 20% činností návrhu projektu a zároveň maximálně 20% způsobilých nákladů návrhu projektu, minimálně 80% činností návrhu projektu a zároveň minimálně 80% způsobilých nákladů návrhu projektu musí tvořit aplikovaný výzkum. Nesplnění těchto podmínek je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.