Zohledňujete při podávání návrhů projektů přerušení kariéry vzniklé z důvodu mateřské, rodičovské dovolené apod.?

V rámci podávání návrhu projektu lze u Podprogramu 2 (Podpora rozvoje juniorních výzkumníků – Juniorské projekty) odečíst dobu, kdy navrhovatel/ka pobýval/a na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal/a dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil/a vědeckou kariéru, od časového limitu 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Tyto skutečnosti (udělení titulu, rodičovská dovolená apod.) dokládá navrhovatel/ka pouze prostřednictvím čestného prohlášení.

Pro hodnocení návrhu projektu v rámci „standardní“ sekce (Podprogram 1) je vhodné tuto skutečnost uvést do přiloženého CV.

Při hodnocení návrhu projektu se přihlíží k přestávkám v kariéře z důvodu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci či dlouhodobé péče o rodinného příslušníka nebo blízkou osobu.