Hodnocení dílčích zpráv za rok 2022

V roce 2023 bylo hodnoceno 375 dílčích zpráv projektů (z toho 25 dílčích zpráv bylo hodnoceno v rámci VES covid), které byly odevzdány na počátku roku.

Hodnocení dílčích zpráv probíhalo na zasedáních Odborných hodnotících panelů a zasedání Vědecké rady AZV ČR, u VES covid pak na zasedáních Odborných hodnotících komisí a Rady odborných garantů.

Z 350 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 349 projektů k pokračování v řešení, u jednoho projektu bylo příjemcem požádáno o předčasné ukončení projektu. U VES covid z 25 dílčích zpráv na svých zasedáních odborné hodnotící orgány AZV ČR doporučily 22 projektů k pokračování v řešení, u dvou projektů bylo pro objektivní důvody zastaveno řešení (hodnocení „Nesplněno“) a u jednoho projektu bylo příjemcem požádáno o předčasné ukončení projektu.

Aktuálně je tedy 371 projektů doporučeno k pokračování v řešení (tj. splněno či splněno s výhradou). Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete na konci tohoto příspěvku. Na konci seznamu jsou uvedeny projekty navržené odbornými hodnotícími orgány ke kontrolní činnosti a souhrnné tabulky.

Posudky k Dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (v detailu konkrétního projektu -> záložka „Detail“ -> sekce „Posudky“, příp. pokud byla na projektu schválená změna, je nutné zobrazit starší verzi projektu vázanou k dané dílčí zprávě). Pokud naleznete v posudku jiné hodnocení než v tabulce výše, došlo k následnému přehodnocení projektu panelem/Vědeckou radou.

Pozn. pokud by se Vám v záložce „Projekty“ nezobrazily všechny projekty, zkuste prosím zaškrtnout pole „Všechny projekty“ a dát vyhledat.

Posudky k Dílčím zprávám VES covid si prosím vyžádejte na e-mailu .

Hodnocení si můžete prohlédnout zde.

Příloha
Seznam hodnocených dílčích zpráv za rok 2022