Hodnocení dílčích zpráv za rok 2023

V roce 2024 bylo hodnoceno 334 dílčích zpráv projektů za rok 2023, které byly příjemci odevzdány na počátku tohoto roku. Hodnocení dílčích zpráv probíhalo na jednotlivých zasedáních Odborných hodnotících panelů a následně na zasedání Vědecké rady AZV ČR. 333 projektů bylo doporučeno k pokračování v řešení, z toho však bylo 32 projektů hodnoceno s výhradami. Jeden projekt byl hodnocen jako nesplněn, poskytovatelem MZ ČR tedy bude zahájeno předčasné ukončení řešení tohoto projektu.

Souhrnné hodnocení dílčích zpráv naleznete na konci tohoto příspěvku, v tomto dokumentu je dále uveden seznam 23 neuznaných výsledků, projekty navržené ke kontrolní činnosti (celkem 22) a souhrnné tabulky.

Posudky k dílčím zprávám jsou zveřejněny v ISVP (https://ereg.ksrzis.cz/) v detailu konkrétního projektu (v záložce „Detail“, srolujete úplně dolů, kliknutím na „Zobrazit hodnocení“ rozbalíte sekci „Hodnocení návrhu/projektu“, anonymizované posudky naleznete v části „Veřejné posudky“, finální hodnocení s příp. komentářem, pokud se hodnocení liší od posudku zpravodaje, tzn. bylo přehodnoceno panelem či Vědeckou radou, naleznete vpravo v části „Hodnocení dílčích a závěrečných zpráv“, pokud byla na projektu schválená změna, je nutné zobrazit starší verzi projektu vázanou k dané dílčí zprávě). Pokud se Vám pod ikonou „Projekty“ nezobrazily všechny projekty, zaškrtněte prosím pole „Všechny projekty“ a dejte „Vyhledat“.

Věnujte prosím pozornost všem výhradám, které byly v rámci hodnocení identifikovány a naleznete je v posudku či komentáři. Důvod pro neuznání dosaženého výsledku naleznete v záložce „Výsledky projektu“ (v detailu daného projektu či v dílčí zprávě daného projektu), příp. v posudku.

Předběžný harmonogram plánovaných kontrol projektů byl zveřejněn zde https://www.azvcr.cz/rocni-plan-kontrol-na-rok-2024/.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem helpdesku .

Hodnocení si můžete prohlédnout zde.

Příloha
Seznam hodnocených dílčích zpráv za rok 2023