INFORMACE K ŘEŠENÝM A UKONČENÝM PROJEKTŮM V RÁMCI PROGRAMU NA PODPORU ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU NA LÉTA 2015 – 2022

Poskytovatel účelové podpory Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodl na základě jednání Vědecké rady MZ ČR o upřesnění výkladu pojmu „výhradní dedikace“ viz příloha.

Ve smyslu tohoto výkladu dojde během letního období k přehodnocení ukončených projektů (VES 2015).