Kdo letos získal ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj?

V prostorách Barokního refektáře Kláštera dominikánů v Praze bylo 12. prosince 2023 za přítomnosti ministra zdravotnictví prof. Vlastimila Válka a předsedy AZV ČR prof. Ondřeje Slabého oceněno deset řešitelů nejlépe hodnocených projektů, které byly podpořeny naší agenturou a ukončeny v roce 2022.

„Český zdravotnický výzkum dosahuje špičkové úrovně, a to i v mezinárodním srovnání. Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění a poděkovat jim tím za jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V loňském roce bylo dokončeno 84 projektů podpořených AZV ČR. Odborné panely nakonec vybraly osmnáct nejlépe hodnocených projektů vhodných pro udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj v roce 2023. „Je potřeba říci, že všech osmnáct projektů z různých oblastí medicíny, které jejich řešitelé prezentovali na konferenci pořádané naší agenturou začátkem října v Praze, dosáhlo excelentních výsledků – a mnohé z nich měly přímý dopad do zdravotní péče. Členové předsednictva a vědecké rady AZV ČR tak měli velice nesnadný úkol v tajném hlasování zvolit deset nejkvalitnějších projektů, které následně doporučili ministru zdravotnictví k ocenění,“ poznamenal Ondřej Slabý.

Podle něj je skvělé, jak obrovským vývojem u nás celá oblast biomedicínského výzkumu v posledních deseti letech prošla a jak se kvalita hodnocených projektů meziročně zvyšuje. Osobně věří, že tento pozitivní trend bude pokračovat i nadále a že AZV ČR bude přispívat k tomuto úspěchu tím, že bude naplňovat svou hlavní misi, což je podpora kvalitního a inovativního biomedicínského výzkumu a vývoje.

„Chtěl bych upřímně poblahopřát všem oceněným řešitelům a spoluřešitelům i jejich výzkumným týmům k dosaženým úspěchům. Patří jim velký dík za to, že napomáhají pokroku v prevenci, diagnostice a léčbě různých onemocnění, čímž bezpochyby zvyšují naši konkurenceschopnost a posilují pozici České republiky v mezinárodním výzkumném prostoru,“ dodal O. Slabý.

Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj obdrželi:
* prof. MUDr. David Cibula, CSc. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla – Část 2

* prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství) za projekt Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy

* RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) za projekt Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie

* doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí

* prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj obdrželi:
* doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR) za projekt Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One Health

* prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu

* doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta) za projekt Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery

* prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstu

* doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta) za projekt Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetu