Máme nové panelistky a panelisty!

O deset nových špičkových odborníků, vybraných na základě nových a přísnějších požadavků
na jejich odbornou kvalitu, jsou od 15. července 2023 obohaceny některé odborné panely
Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR. „S radostí jsme v našich řadách přivítali další
kolegy a zejména kolegyně. Zvýšené zastoupení žen, při zachování jednotných požadavků na
odbornou kvalitu, je pro nás důležitým krokem, který odráží naši snahu o dosažení
genderové vyváženosti ve složení hodnoticích panelů. Jistě není třeba zdůrazňovat, jak
významná je rovnost pohlaví a diverzita pohledů v oblasti vědy a výzkumu. Přináší nové
perspektivy, ale především napomáhá k větší objektivitě výsledků. Spolupráce s novými členy
panelů si velmi vážíme a věříme, že jejich odborné znalosti a zkušenosti budou pro činnost
agentury významným přínosem,“ uvedl profesor Ondřej Slabý, předseda AZV ČR.
Mezi nově příchozími panelistkami a panelisty jsou:

 • P01: Metabolické a endokrinní choroby
  MUDr. Michaela Dušková, Ph.D., Endokrinologický ústav
  doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • P03: Nádorové choroby
  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava
  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav
  prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D., Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
 • P04: Neurovědy a duševní zdraví
  prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
 • P05: Poruchy imunity a infekční choroby
  doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D., Centrum molekulární biologie a genetiky LF MU
  a FN Brno
  prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN
 • P08: Biomedicínské technologie
  prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v
  Praze
  prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D., Katedra radiobiologie Fakulty vojenského
  zdravotnictví UO