Nová agenda AZV ČR: Evropská partnerství v oblasti zdraví

Nová agenda AZV ČR: Evropská partnerství v oblasti zdraví

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR, z pověření ministerstva zdravotnictví, bude od září tohoto roku organizačně zajišťovat agendu týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví. Tato partnerství jsou klíčovým nástrojem pro implementaci 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizont Evropa“.

Evropská partnerství jsou tzv. novou generací, která významně přispívá k dosažení politických priorit EU a nahrazuje předchozí formu partnerství, např. ERA-NET Cofund nebo Iniciativy společného programování (Joint Programming Initiatives; JPIs). Existují tři typy partnerství – spolufinancovaná (co-funded), spoluprogramovaná (co-programmed) a institucionalizovaná (institutionalized).

„Účast v evropských partnerstvích představuje pro Českou republiku jedinečnou příležitost spolupracovat v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na celoevropské úrovni. Díky tomu bude možné přispívat nejen k řešení celospolečenských problémů, ale také ke zvyšování úrovně českého výzkumu a vývoje prostřednictvím mezinárodní a mezisektorové spolupráce,“ říká profesor Ondřej Slabý, předseda AZV ČR.

V rámci 1. Strategického plánu (2021–2024) bylo navrženo 9 evropských partnerství v oblasti zdraví:

*European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA) – spolufinancované

*One Health Antimicrobial Resistance (OH AMR) – spolufinancované

*Personalised Medicine (PerMed) – spolufinancované

*Assessment of Risk from Chemicals (PARC) – spolufinancované

*ERA for Health Research (ERA4Health) – spolufinancované

*Transforming Health and Care Systems (THCS) – spolufinancované

*Pandemic Preparedness (BE-READY) – spoluprogramované

*Global Health (EDCTP 3) – institucionalizované

*Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) – institucionalizované

Na základě nově zjištěných skutečností a probíhajících diskuzí se Česká republika prostřednictvím AZV ČR zapojí do 5 spolufinancovaných Evropských partnerství – ERDERA, OH AMR, PerMed, ERA4Health a THCS. Více informací najdete na podstránce Mezinárodní spolupráce.

Agendu zapojení do Evropských partnerství v oblasti zdraví má v AZV ČR nově na starosti Mgr. Monika Kocmanová. V případě jakýchkoli dotazů ji neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle +420 606 273 871.