Nová otevřená výzva programu EU4Health

Evropská komise zveřejnila dne 15. prosince 2022 novou výzvu k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 15. prosince 2022 do 16. března 2023 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete na webu MZ ČR zde EU4Health – vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o udělení grantu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz), či přímo na portálu Funding & tenders (europa.eu).