OBNOVENÍ PLÁNOVANÝCH KONTROL PROJEKTŮ

AZV ČR sděluje, že dnem 1. června 2020, obnovuje provádění kontrol projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje.