The fact that AZV ČR has over the past 10 years become a solid part of the support of research activities in the field of health care and a partner of many different research institutions and their senior and junior scientists is evidenced, among other things, by the kind "birthday wishes" that you will be able to read or listen to on this subpage, which we appreciate immensely.

Doktor Miloslav Ludvík
ředitel FN v Motole, výkonný předseda Asociace nemocnic ČR

„AZV je v oblasti zdravotnického výzkumu pro obor lékařských věd zcela nepostradatelná a zásadní, zvláště pro fakultní nemocnice, jakou je i ta naše. FN v Motole považuje výzkumné aktivity za jednu ze svých priorit, která pomáhá udržovat zdravotní péči na vysoké mezinárodní úrovni a ještě ji dále posouvá novými poznatky vycházejícími z projektů AZV, které se v naší nemocnici řeší.

FN v Motole má navíc k AZV téměř osobní vztah. Její založení v roce 2014 proběhlo právě v době, kdy byl ministrem zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, dlouhodobý náměstek pro LPP naší nemocnice. Založení AZV inicioval a připravil spolu s prof. Miroslavem Ryskou, prvním předsedou AZV, a velmi se tak zasloužil o vznik profesionální agentury pro oblast zdravotnického výzkumu, která posunula celou oblast na novou, vyšší a kompetitivní úroveň. S potěšením nyní sledujeme vývoj AZV, vzrůstající počty podpořených projektů a zvyšování jejich kvality. FN v Motole má své zástupce v oborových komisích, je dlouhodobým řešitelem řady grantů a těší se z cen ministra zdravotnictví, které se za dobu fungování agentury do naší nemocnice dostaly. Přejeme AZV vše nejlepší do dalších 10 let a poté do dlouhodobého rozvoje, bez kterého si nelze představit pokroky v lékařských vědách v naší republice.“

Doktor Pavel Doleček
náměstek ministra pro vědu, výzkum a inovace

„AZV se během svého desetiletí existence bezesporu etablovala jako nedílná součást českého systému výzkumu, vývoje a inovací. S respektem lze určitě pozorovat i vývoj v poslední době, kdy do naší národní debaty o dobrém řízení vědy a výzkumu vznáší témata progresivního zkvalitňování v postupech agenturní správy programů a podpory projektů. Stejně tak klíčový je ale i důraz na podporu mladých výzkumníků a větší akcentace mezinárodní dimenze biomedicinského výzkumu. Přeji mnoho dalších desetiletí!“

Profesor Jiří Chomiak
předseda panelu P10: Muskuloskeletální medicína

„Do AZV jsem byl nominován v roce 2021, a to do panelu č. 10 jako jeho předseda. S předchozí agenturou jsem však byl spjat již v dávných dobách, kdy se začala grantová činnost vůbec rozvíjet, tehdy jsem ale jako mladý začínající ‚vědec‘ nemohl být do agentury nominován. Nyní chápu AZV jako velmi dynamickou instituci, která se intenzivně snaží zapojit do procesu hodnocení významné odborníky při zavedení jasných pravidel – a jsem moc rád, že jsem do tohoto procesu začleněn. Přeji agentuře, aby se nadále dlouhodobě rozvíjela a vědcům všech věkových kategorií mnoho úspěchů při podávání projektů.“

Profesor Roman Chlíbek
předseda panelu P09: Veřejné zdraví a ošetřovatelství

„V obavě, zda jsem pro AZV ten správný expert, mně nejvíce pomohlo, když mě bývalý předseda agentury, dnes již zesnulý profesor Ryska, řekl: ‚Jste stále lepší a lepší, je vidět, že jsme si Vás dobře vybrali.‘ AZV bych popřál dostatek ochotných a schopných zpravodajů, oponentů a mladých vědců. A také dostatek finančních prostředků na vědu. Největší smysl práce agentury vidím v tom, že nové výzkumné poznatky nakonec slouží našim pacientům a zvyšují kvalitu českého zdravotnictví na světovou úroveň.“

Professor Jaroslav Hrabák
Chair Panel P05: Immunity disorders and infectious diseases

"Compared to the life of a human, AZV ČR would still have several years to reach adulthood. Nevertheless, it can be said that over the past decade it has become an important and quite indispensable institution funding medical research. Without the grants awarded by AZV ČR , many excellent results that bring Czech medical science to a level comparable to that of the world would not have been realised. In the years to come, I wish the Agency to continue to succeed in its mission and that the projects awarded to it continue to deliver world-class results and their number continues to increase."

Professor František Duška
Chair Panel P06: Organ Function Disorders and Intensive Care Medicine

"Ten years with AZV ČR in the service of science. I still count not only the successes, but also the evenings and weekends spent in 'service' to our dear agency. Congratulations on our tenth anniversary and I look forward to more time spent together. Here's to many more years of success!"

Professor Jan Lebl
Chair Panel P07: Age-specific disease groups

"The tenth birthday in human life is part of childhood, a ten-year-old has - figuratively speaking - a whole life ahead of him. The tenth birthday of a mature, successful and renowned institution such as AZV, is an occasion for taking stock. It is obvious that AZV is making a major contribution to the development of Czech biomedical research. It fulfils its mission because it serves both research teams and patients. And, as if by the way, it has brought us into the leading group of European countries in terms of publication outputs in biomedicine."

Associate Professor Marek Mechl
Chair Panel P08: Biomedical Technologies

"This is my fifth year as a panellist with the agency, so my time in this role is running out and I must admit I will miss it. At first I had no idea how much work my position would entail, and there really is no shortage of it. On the other hand, however, I have found it extremely positive to be able to discuss with colleagues from other disciplines, in our biomedical technology panel, the often complex issues of individual funding applications. I wish the Agency 'good health', financial, organisational and social. That is, that it is seen as an integral part of scientific life in our country, which it undoubtedly is, because without it, scientific work and its support would be very limited."

Professor Evžen Růžička
Chair Panel P04: Neuroscience and Mental Health

"AZV ČR has become an indispensable driver of Czech medical research in its first 10 years of operation. Its support opens the door to new discoveries and innovations that improve patients' lives. In the years to come, I wish the AZV grant writers and all those involved in the work of the Agency every strength, wise decisions and may they continue to push the boundaries of medical knowledge."

Associate Professor Jiří Šána
Chair Panel P03: Cancer

"Over the past ten years, AZV has become a pillar of Czech biomedical research actively supporting innovation and the search for new solutions to improve healthcare and quality of life for patients. Its position and importance has grown so much in that time that it is now a respected partner of the broader medical and scientific community and can hold its head high against other Czech, and in many ways similar foreign agencies. To all those who have contributed to building its name so far, a big thank you, and in the years to come I wish it and us to persevere in its efforts and commitment to supporting medical research and proving that it is possible to go beyond what many initially thought impossible."

Professor Milan Štengl
Chair Panel P02: Diseases of the circulatory system

"Dear AZV, a big congratulations on the 10th anniversary and thanks for your continuous support for the development of biomedical research in ČR! What to wish? Lots of great projects with international renown, and within the organization, continue to patiently cultivate a culture of objective and quality evaluation with lots of enthusiastic panelists and referees. In human life, 10 years is still a childhood, if this analogy applies to grant agencies, then I wish you a peaceful adolescence and successful development in the next decade, of course with increasing financial support..."

Professor Martin Haluzík
Chair Panel P01: Metabolic and Endocrine Diseases

"AZV has come a long way in its 10-year history and has become a respected institution with clearly set mechanisms and decision-making processes. In the years to come, I would like to wish it even greater international networking, including maximum use of foreign opponents, as much funding as possible, and also the preservation of the tradition of the previous Internal Grant Agency of the Ministry of Health ČR - i.e. the support of applied research that can, in a reasonable time, produce results of real use in clinical medicine."

Professor Jiří Litzman
Chair Scientific Council AZV ČR

"I really appreciate that AZV has become a part of my life for 10 years. As I know the work of the agency from the 'inside', I wish all its staff to work as one family for the development of medical research in ČR. But above all, I wish AZV, that researchers are happy to submit their projects and trust in their correct and objective assessment. As often as possible, their hopes will be turned into supported projects whose results will help patients, and our country can be justly proud of them."

Professor Zdeněk Krška
Vice-Chairman of the Board AZV ČR , Member of the Board of the ČLS JEP

"AZV celebrates its 10th anniversary this year. Historically, it is a continuation of the well-known internal grant agency - IGA, which has fundamentally influenced clinical research in medicine, set important quality attributes and significantly advanced science and education. The transformation led to the creation of AZV, which both systemically (by adopting the nature of panels, the way of public competition and evaluation etc.) and often in terms of personnel (in a limited scientific environment ČR) continues and improves the level of opportunities for applied biomedical research. AZV had to cope with, among others, the evaluation should take place with more distance, but already now it can be concluded from the feedback that the activities of AZV are perceived very positively and its position as dignified and representative. For the years to come, I wish AZV very sincerely on behalf of all clinics the same enthusiasm, patience, consistency and calmness in their work, as well as a reduction in administration!"

Professor Jan Bartoníček
Member of the Board AZV ČR

"AZV ČR would like to wish - by the hands of my friend, animator, director, graphic designer and painter Pavel Koutsky - especially good health!"

Professor Vladimír Komárek
Member of the Board AZV ČR , Chair of the UK Grant Agency

"I served for many years on the IGA committee of the Ministry of Health ČR and was very happy ten years ago that Professor Ryska saved medical research and was instrumental in the creation and success of AZV ČR . It is a pity that Mirek cannot join us in celebrating the tenth birthday of an agency that helps bring the latest scientific findings into clinical practice. I wish the Agency not only enlightened leadership in the years to come, but most importantly, as much funding as possible to ensure that our healthcare system is at the highest possible level in line with current developments in world medicine."

Professor Aleksi Šedo
Member of the Board AZV ČR , Director of the National Cancer Research Institute

"And we have our first round! At the age of 10, we would expect a person to 'develop dexterity' and 'form a ladder of life values'. I think AZV is well on its way in both. It has clear structure and processes, parental support and good character. She has the will to be useful and to excel - thanks to those who make up her extended family, who understand the common vocabulary and who, with her support and their talents, are moving biomedicine forward. So it is to be expected that the jubilarian will successfully overcome even the perils of puberty! Congratulations!"

Professor Eva Zažímalová
Member of the Board AZV ČR , Chairperson of the Academy of Sciences ČR

"AZV ČR celebrates 10 years this year and is thus transitioning from the age of childhood to the age of adolescence.  But it has actually grown up and can easily withstand comparison with other similar (and much older) agencies even in scientifically advanced countries. I very much appreciate its openness and willingness to support projects that combine the latest scientific knowledge with applications directly in medical practice. I wish the Agency good conditions for its work and I keep my fingers crossed for many years to come!"

Professor Milan Kolář
Member of the Board AZV ČR , Dean of LF UP in Olomouc

"The tenth anniversary of AZV provides an opportunity to look back at the agency's activities. I have had, and still have, the privilege of participating in AZV since its inception, first as a member of the Scientific Council and its Vice-Chairman, then as a member of the Board. Working for the Agency, which I personally see as an integral part of applied research in Czech health care, brought me, and still brings me, extraordinary pleasure from the opportunity to collaborate in its development. I would like to take this opportunity to thank all the members of the expert panels, the Scientific Council and the Bureau, as well as the office of AZV. Unfortunately, I cannot do so by name, but let me express my great thanks at least to the first chairman of AZV, Professor Rysk, who was at the birth of the Agency and is unfortunately no longer with us, and also to the current chairman, Professor Slaby, for his excellent work and undoubtedly very positive contribution to our Agency. I wish AZV further successful development and quality projects with significant impact on clinical practice. I am confident that this will continue to be successful in the period ahead."