Pokyny pro zasílání elektronicky podepsaných dokumentů

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, § 5 odst. 1 zákona je nutné, aby příjemci účelové podpory zasílali datovou zprávou na AZV pouze elektronicky podepsané dokumenty, které jsou strojově čitelné, vč. digitálně vyplněné hlavičky na smlouvách, či dodatcích. Dále příjemce upozorňujeme, aby veškeré smlouvy a dodatky zasílali pouze na adresu AZV ČR, nikoliv na Ministerstvo zdravotnictví.