Slavíme první kulatiny!

Přesně na apríla před deseti lety, tedy 1. dubna 2014, se začal psát příběh Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) ČR. Příběh, na jehož ději se za ta léta podílelo a stále podílí mnoho osobností českého zdravotnictví a zdravotnického výzkumu, které se jej snaží kultivovat a rozvíjet, aby se mohl psát i nadále – a za to jim patří velký dík. Speciální poděkování přitom náleží zakladateli agentury a jejímu prvnímu předsedovi, panu profesoru Miroslavu Ryskovi, který byl s AZV ČR spjat bezmála devět let, ale jejích 10. narozenin už se bohužel nedočkal.

„Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu pokračovat v misi, kterou pan profesor Ryska započal, a věřím, že agentura bude i nadále úspěšně naplňovat své hlavní poslání, což je podpora kvalitního a inovativního zdravotnického výzkumu a vývoje,“ říká předseda AZV ČR profesor Ondřej Slabý a dodává: „Deset let výzkumu a inovací ve zdravotnictví mimo jiné představuje deset let učení a adaptaci na nové výzvy, které moderní biomedicína přináší. Mám radost, že se nám v uplynulém roce podařilo zavést několik – jak se již ukazuje, prospěšných – změn. Za všechny bych uvedl implementaci inovovaného hodnoticího procesu do ‚VES 2024‘ anebo organizační zabezpečení agendy týkající se zapojení českých vědců do Evropských partnerství v oblasti zdraví, což může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti Česka v mezinárodním výzkumném prostoru. Tomu by mělo napomoci i využití výhradně zahraničních oponentů, které se chystáme zavést při hodnocení projektových návrhů již v letošní veřejné soutěži.“

Více včetně narozeninových přání se dočtete zde.