Definice pojmu „výhradní dedikace“ dle MZ ČR

Poskytovatel účelové podpory, Ministerstvo zdravotnictví ČR, v minulosti rozhodl o upřesnění výkladu pojmu “výhradní dedikace” viz článek zde https://www.azvcr.cz/informace-k-resenym-a-ukoncenym-projektum-v-ramci-programu-na-podporu-zdravotnickeho-aplikovaneho-vyzkumu-na-leta-2015-2022/Dovolujeme si Vás informovat, že toto upřesnění, tedy že výhradnost dedikace je vztažena pouze k projektům AZV ČR, tj. aby alespoň 1 výsledek ukončeného projektu byl dedikován pouze jednomu projektu řešenému s podporou MZ, je platné taktéž pro programy Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 a Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024-2030.

Dopis MZ na AZV ČR – definice výhradní dedikace (PDF)