ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (ZZ) – UKONČENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Dovolujeme si Vás krátce informovat o ZZ a ukončení řešení většiny projektů z VES 2015, ještě před vydáním samotných pokynů pro vyplňování ZZ (na počátku listopadu).

Ve smlouvě o účelovou podporu je uveden termín pro odevzdání ZZ vždy k 31. 1. daného roku, z objektivních důvodů lze příp. požádat o odklad odevzdání ZZ – odklad však bude umožněn o cca měsíc max. 2 měsíce. Bude nutné „odevzdat“ alespoň rozpracovanou zprávu (k datu 31.1.) s žádostí o odklad. Následně do max. 2 měsíců bude nutné finalizovat a odevzdat ZZ (podrobný postup bude upřesněn v pokynech).

Dle zák. 130/2020 Sb. (o podpoře výzkumu….) je stanoveno období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, a to do 180 dní ode dne ukončení řešení projektu (31.12.). V této době lze např. dodat výsledky k ukončenému projektu, které nebyly uplatněné do řádného ukončení projektu (resp. odevzdání ZZ).

Příp. lze požádat o změnu a lze prodloužit řešení projektu např. o rok, avšak bez nároku na účelovou podporu, avšak nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku.

Dále upozorňujeme, že v Zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 je chybně uvedený termín 577 dní pro prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy, pro aplikovaný výzkum platí výše uvedených 180 dní.