Zemřel profesor Miroslav Ryska

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul předseda Předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec, člověk s velkým charakterem, prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Po ukončení fakulty všeobecného lékařství v roce 1978 nastoupil jako interní aspirant na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice na Vinohradech. V roce 1981 složil atestaci 1. stupně z chirurgie a v roce 1983 obhájil kandidátskou práci na 2. LF UK (Diagnostika a léčba krvácení do horní části trávicí trubice). V roce 1984 pracoval 4 měsíce na chirurgické klinice v Uppsale ve Švédsku, od roku 1984 do roku 1992 pracoval jako asistent kliniky. V roce 1986 složil atestaci 2. stupně z chirurgie. V průběhu 1986–1988 absolvoval několik krátkodobých studijních pobytů na onkologickém pracovišti v Berlíně – Buch. V roce 1991 absolvoval postgraduální chirurgickou školu v Hammersmith Hospital v Londýně. V roce 1992 habilitoval z chirurgie (Friedly surgery v léčbě choledocholitiázy) a do roku 1994 pracoval jako docent chirurgie na chirurgické klinice Fakultní nemocnice na Vinohradech (3. LF UK). V roce 1994 nastoupil na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM a po absolvování čtyřměsíční stáže na Chirurgické klinice Virchow University v Berlíně zahájil program transplantace jater v IKEM. V roce 1997 a 1998 absolvoval měsíční studijní pobyty v Mt. Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles. V roce 1998 založil Kliniku transplantační chirurgie IKEM, kde do roku 2004 pracoval jako její přednosta. Od roku 2004, kdy byl jmenován profesorem chirurgie na 2. LF UK v Praze, pracoval jako primář Chirurgického oddělení ÚVN a přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN. V roce 2007–8 byl 4 měsíce vedoucím lékařem 7. polní nemocnice v Kábulu. Od roku 2010 zastával funkci náměstka ředitele ÚVN pro vědu a výzkum.

Profesně se orientoval na gastroenterochirurgii, zejména na onkochirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní. Výzkum zaměřoval mj. např. na problematiku jaterních přenosů, jaterního selhání a použití bioreaktoru.

Byl členem řady českých i světových vědeckých společností, mnohým z nich předsedal. (Česká chirurgická společnost ČLS JEP, kde byl v letech 2004–2016 předsedou, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, kde byl členem výboru 1999 – 2014, Česká společnost HPB chirurgie – předseda 1991 – 2004, Vědecká rada Interní grantové agentury /IGA Ministerstva zdravotnictví ČR- předseda 2010 – 2015, Agentura pro zdravotnický výzkum – předseda od r. 2014, International hepato-pancreato-biliary association (IHPBA) – national delegate (1993 – 2014), International association of surgeons and gastroenterologists and oncologists (IASGO) – delegate for Eastern Europe (2010 – 2014), European society of transplatation – member of ELTA board (1998 – 2004), European Surgical Association (ESA) – active member (od roku 2011), Academia Croatica Scientiarum Medicarum – externí člen od 2010, čestným členem Slovenské chirurgické společnosti, Mexické chirurgické společnosti, Chorvatské chirurgické společnosti, Maďarské chirurgické společnosti, Polské chirurgické společnosti, Bulharské chirurgické společnosti, Ruské společnosti GIT chirurgie. 

Byl členem, a mnohdy i šéfredaktorem, v redakčních radách tuzemských i zahraničních odborných časopisů (Rozhledy v chirurgii – zástupce šéfredaktora (2008 – 2016), šéfredaktor (od 2017), Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie (1998 – 2014), Bulletin HPB – šéfredaktor (1993 – 2008, kdy se časopis sloučil s Rozhledy v chirurgii), Folia gastroenterologica and hepatologica (2000 – 2010), Klinická onkologie od roku 2012), ze zahraničních European Surgery (od r. 2004, Annals of transplantation (od r.1999), HPB (1993 – 2014), Revista Portuguesa de Chirurgia (2013 – dosud)).

Byl členem ve vědeckých radách: 2. LF UK v Praze (1999 – 2005), IGA MZ ČR – člen (1999 – 2009 a poté do r. 2014 předseda), FZSP Trnavské univerzity – člen, externí člen (2008 – dosud), rada UEM ČSAV (2007 – 2016).

Měl rozsáhlou publikační činnost: Autor více než 170 odborných prací publikovaných v domácím i zahraničním odborném písemnictví. Přednesl na 300 přednášek na domácím i zahraničním odborném fóru.