ZMĚNA U DEDIKACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Na základě podnětu příjemců bylo poskytovatelem MZ ČR rozhodnuto, že není nutné u dedikací výsledků výzkumu uvádět formulaci: „Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.“ resp. „All rights reserved.“ Uvedení této formulace je čistě na uvážení příjemce s ohledem na typ výsledku.