Zveřejněn plán kontrol 2021 - 2022

Na stránkách AZV ČR v části Podpora výzkumu/Kontrolní činnost  byl zveřejněn Plán kontrol projektů zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na období leden 2021 až únor 2022.