Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče.

Pro navrhovatele příp. spolunavrhovatele, odborné spolupracovníky (vč. studentů, kteří figurují jako odborný spolupracovník) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, náplň práce, pracovní kapacita (evidenční úvazek) a požadovaná částka.

Pro technické, pomocné a administrativní pracovníky (TPAP, vč. studentů na této pozici) se uvádí pracovní náplň, souhrnná pracovní kapacita (evidenční úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. Příp. tyto osoby mohou být uvedeny jmenovitě, avšak vždy musí být označeny daným příznakem, že se jedná o TPAP.

V případě ostatních osobních nákladů (dohody) se uvádí jméno a příjmení, datum narození, počet hodin, požadovaná částka a pracovní náplň v případě, že se jedná o odborné spolupracovníky. Pro ostatní technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pracovní náplň, počet hodin a celková požadovaná částka (vč. označení, že se jedná o TPAP).

Pokud jsou v návrhu projektu plánovány prostředky na studenty (úvazek či dohoda), tak lze takto označené finanční prostředky použít vždy jen pro studenty příp. od soutěže VES 2021 je možné zažádat o změnu. Studenti se uvádějí s příslušným označením a pokud nejsou bráni jako techničtí, pomocní či administrativní pracovníci, musí být uvedeni jmenovitě vč. data narození.