Jak správně vyplnit osobní náklady v návrhu projektu?

Osobní náklady se vyplňují zvlášť pro uchazeče a zvlášť pro každého spoluuchazeče. Uvádějí se osobní náklady, případně finanční ohodnocení za práci fyzické osoby – uchazeče, resp. spoluuchazeče. Pro vědecké pracovníky a studenty odměňované podle ZD 5.4.1. odst. (2) se uvádí v návrhu projektu jméno a příjmení pracovníka, datum narození, pracovní kapacita (úvazek) a požadovaná částka. Pro technické, pomocné a administrativní pracovníky se uvádí pouze souhrnná pracovní kapacita (úvazek) plánovaná pro daný rok a celková požadovaná částka. V případě plánování ostatních osobních nákladů se uvádí jméno a příjmení pracovníka, požadovaná částka a typ činnosti (pracovní náplň), pokud není jméno osoby známo, můžete do pole “Jméno, příjmení …” zadat text “student”, “bude vybrán na základě výběrového řízení”, apod.

V případě, že jsou v návrhu projektu plánovány prostředky na studenty, studenti se uvádějí s příslušným označením (takto označené finanční prostředky lze použít vždy jen pro studenty příp. od soutěže VES 2021 je možné zažádat o změnu).