Lze v rámci cestovních nákladů žádat o úhradu letenky zahraničního spolupracovníka?

Ano, ale pouze za předpokladu, že je zaměstnancem spolu/příjemce resp. spolu/uchazeče (dohoda, úvazek). Pokud daná osoba nefiguruje v projektu, není zaměstnancem, lze příp. náhradu uhradit ze služeb.