V jakém formátu je možné vkládat přílohy k návrhu projektu?

Povinné i nepovinné přílohy se k návrhu projektu vkládají pouze ve formátu PDF. Názvy souborů s přílohami nesmí obsahovat diakritiku a nepovolené znaky (např. / : * ? “ ). Přílohy jsou vkládány pouze do aplikace. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh.

Příloha „Popis projektu“ – zdůvodnění návrhu projektu – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah 10 stran formátu A4 s použitím standardního písma o velikosti 11 bodů a řádkování 1. Maximální velikost přílohy je 3 MB.

Příloha „životopis navrhovatele a spolunavrhovatelů“ – je v Zadávací dokumentaci omezena na maximální rozsah dvě strany formátu A4 s použitím standardního písma (popř. další maximálně dvě strany na každého spolunavrhovatele). Do životopisu lze uvést i další členy týmu, ale rozsah musí být vždy pouze dvě strany na navrhovatele a příp. další dvě strany na každého spolunavrhovatele. Maximální velikost přílohy je 1 MB.