Kulatý stůl RVVI s účastí AZV ČR!

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala 15. ledna 2024 kulatý stůl věnovaný současnosti a budoucnosti systému účelové podpory projektů vědy a výzkumu v České republice. Mezi pozvanými institucemi z řad poskytovatelů účelové podpory nechyběla ani Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, kterou reprezentovala Ing. Iva Škach Vrbíková, vedoucí oddělení projektové podpory.

Na úvod setkání vystoupila ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Mgr. Helena Langšádlová, která zdůraznila potřebu věnovat se systémovým a koncepčním otázkám hodnocení v oblasti účelové podpory. Pozvaní zástupci Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, AZV ČR, ministerstva školství nebo Akademie věd ČR mimo jiné diskutovali o administrativních, technických či právních aspektech účelové podpory – jak z pohledu poskytovatelů, tak z hlediska příjemců. Projednány byly také příklady dobré praxe pro zlepšování systému účelové podpory ze zahraničí, výzvy související s internacionalizací tuzemských vědeckých pracovišť a mnoho dalších témat.

Další informace najdete na webu RVVI. Děkujeme za podnětnou diskuzi!