Archivy FAQs

Lze požádat o odklad závěrečné zprávy?

Příjemce může požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, odklad je obvykle možný o max. 2 měsíce (je upřesněno v daných pokynech pro vyplňování ZZ), a to z důvodu následujícího externího a interního hodnocení. Formulář ZO bude přiložen…

Co to je „výhradní dedikace“?

Výsledek musí být dedikován pouze danému projektu a žádnému jinému projektu řešenému s podporou MZ – AZV ČR, přičemž dedikací se myslí dedikace uvedené ve vlastním publikačním výstupu a také v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI. Např. v…

Jak v aplikaci vyplnit intenzitu podpory?

V aplikaci je v souladu se Zadávací dokumentací a nadřazenými právními předpisy sestaven kontrolní vzorec s přednastavenými limity uvedenými v kapitole 2.3. bod (7) Tab.1. Každý uchazeč uvede správný „Typ organizace“ (role „Uchazeč“, která spravuje „Detail uchazeče“) a dále stanovuje…