Archivy FAQs

Na koho se mohu v této problematice obrátit?

Kontaktní osobou je JUDr. Ivana Reichová: tel. +420 271 019 532, e-mail: .

Zohledňujete při podávání návrhů projektů přerušení kariéry vzniklé z důvodu mateřské, rodičovské dovolené apod.?

V rámci podávání návrhu projektu lze u Podprogramu 2 (Podpora rozvoje juniorních výzkumníků – Juniorské projekty) odečíst dobu, kdy navrhovatel/ka pobýval/a na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal/a dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil/a vědeckou kariéru, od časového limitu 8…

Lze požádat o odklad závěrečné zprávy?

Příjemce může požádat o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, odklad je obvykle možný o max. 2 měsíce (je upřesněno v daných pokynech pro vyplňování ZZ), a to z důvodu následujícího externího a interního hodnocení. Formulář ZO bude přiložen…

Co to je „výhradní dedikace“?

Výsledek musí být dedikován pouze danému projektu a žádnému jinému projektu řešenému s podporou MZ – AZV ČR, přičemž dedikací se myslí dedikace uvedené ve vlastním publikačním výstupu a také v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI. Např. v…