Archivy FAQs

Co to je „výhradní dedikace“?

Pro úspěšné hodnocení projektu je nutné minimálně jeden impaktovaný článek dle WOD dedikovat výhradně (jednomu) projektu MZ (AZV). Tzn. pokud je v dedikaci uveden pouze jeden projekt MZ (AZV) dále mohou být uvedeni i ostatní poskytovatelé příp. institucionální podpora vč. zahraničních (např. „Podpořeno…