Archivy FAQs

Musím data zpřístupnit vždycky či existují nějaké výjimky?

Příjemce příp. spolupříjemce není povinen zpřístupnit výzkumná data v případě: výzkumných dat, chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti tzn. práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu obchodního tajemství, příp. další oprávněné zájmy spolu/příjemce (např.…