Archivy FAQs

Kdy se musí k projektu vyjadřovat etická komise?

Stanovisko etické komise uchazeče musí být předloženo vždy, je-li součástí projektu poskytování zdravotní péče, jedná-li se o výzkum s lidskými subjekty, a i v případě výzkumů s metodikou dotazníkových šetření a kvalitativních šetření u osob zasažených nebo ohrožených nemocí v…

Jaké jsou povolené přílohy k projektu?

Mezi povolené přílohy projektu, patří pouze dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci: – doklady (dle povahy projektu) a čestná prohlášení k prokázání způsobilost (článek 4.2 zadávací dokumentace); – seznam odborníků, kteří by neměli projekt posuzovat (pro zajištění objektivity při posuzování projektu…