Co to je „výhradní dedikace“?

Pro úspěšné hodnocení projektu je nutné minimálně jeden impaktovaný článek dle WOD dedikovat výhradně (jednomu) projektu MZ (AZV).

Tzn. pokud je v dedikaci uveden pouze jeden projekt MZ (AZV) dále mohou být uvedeni i ostatní poskytovatelé příp. institucionální podpora vč. zahraničních (např. „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-…..A, z grantu GA ČR reg. č. ……. a institucionální podpory…..“), jedná se o výhradní dedikaci (výhradní dedikací tedy není uvedení dvou a více projektů MZ (AZV) např. „Podpořeno z programových projektů Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 16-…..A a reg. č. 17-…..A“).

Dopis ministra zdravotnictví s výkladem výhradní dedikace naleznete zde.